Házel

Hledám varianty 'házel' [ hází (3) házet (3) házelo (1) házeli (6) házel (3) házejí (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Samuel 16:6...se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečilházel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli...
2. Samuel 16:13...nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečilházel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni...
2. Letopisů 24:10...i všechen lid ji pak s radostí přinášeliházeli do truhly, ji naplnili. Levité truhlici...
Ester 3:7...nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los...
Přísloví 16:33...se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od...
Kazatel 3:5...čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas...
Ezechiel 15:4...aspoň kolík, na který se něco zavěsit? Hlehází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed...
Daniel 3:22...muže, kteří do Šadracha, Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a...
Abdiáš 1:11...jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad...
Matouš 4:18...Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak...
Marek 1:16...Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho...
Marek 9:22...to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco...
Marek 12:41...naproti pokladnici a díval se, jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak...
Marek 12:43... že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého...
Lukáš 21:2... Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá...
Jan 19:24... jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra...
Skutky 22:23...žít!" Když takto křičeli, rvali si pláštěházeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do...
Zjevení 4:10...na trůnu, klanějí se Živému na věky věkůhází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože...

Slova obsahující házel: házel (3) házeli (6) házelo (1) naházel (2) naházeli (3) rozházel (2) vyházel (2) zaházeli (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |