Hádkám

Hledám varianty 'hádkám' [ hádky (4) hádku (1) hádkám (2) hádkách (1) hádka (2) hádek (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 8:1...bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve...
Ester 1:18...odmlouvat! Jako by nebylo dost nevážnostihádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude...
Přísloví 17:14...dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze - raději přestaň, než spor...
Přísloví 18:6...o právo připravit. Tupcova ústa spěchajíhádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa...
Přísloví 22:10...chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ...
Abakuk 1:3...přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze...
Jan 10:19...Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní!...
Skutky 15:2...a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý sporhádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří...
Skutky 23:10...zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla...
Římanům 14:1...ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale...
1. Timoteus 6:4...nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jenhádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem...
2. Timoteus 2:23...spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem...
Titus 3:9... To je totiž dobré a užitečné pro lidi. Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |