Hádat

Hledám varianty 'hádat' [ hádat (9) hádaly (1) hádali (2) hádá (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 26:20...se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek,...
Genesis 26:21...přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se...
1. Královská 3:22...je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn...
Job 15:3... v nitru se nadouvat větrem východním? se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale ohrožuješ...
Přísloví 17:19...se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž....
Přísloví 21:19...je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však...
Izaiáš 45:9... Hospodin jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlíny, pouhý střep!...
Matouš 12:19...Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude....
Marek 8:11...kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe....
Marek 9:34...Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal...
Jan 6:52...dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim...
Skutky 23:7...Jakmile to řekl, farizeové se začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž...
Skutky 24:12...nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, v...
1. Korintským 11:16...dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |