Hádanky

Hledám varianty 'hádanky' [ hádanky (2) hádanku (8) hádankám (1) hádankách (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 12:8...S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a nehádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste...
Soudců 14:12...družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle...
Soudců 14:13...a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim:...
Soudců 14:14...siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu:...
Soudců 14:15...Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení  hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás...
Soudců 14:16...nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji...
Soudců 14:17...s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým...
Soudců 14:18...jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neoralihádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch...
Soudců 14:19...svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce....
1. Královská 10:1...Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušelahádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou...
2. Letopisů 9:1...do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušelahádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou...
Přísloví 1:6...úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a...
Ezechiel 17:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 21:5...Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |