Gileádskou

Hledám varianty 'gileádskou' [ gileádskou ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 32:1...obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskougileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek....
Numeri 32:29... pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci,...
Soudců 11:29...Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal...
1. Letopisů 27:21...kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |