Gileádským

Hledám varianty 'gileádským' [ gileádským ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 31:21... překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl ...
Soudců 11:7...naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti...
2. Samuel 17:27... synem Amiela z Lo-debaru, a s Barzilajem Gileádským z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |