Gileádském

Hledám varianty 'gileádském' [ gileádském ]. Nalezeny 2 verše.
2. Samuel 17:26...) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořilgileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi,...
1. Letopisů 26:31...v nich hledalo a byli nalezeni vynikající mužigileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |