Gileádské

Hledám varianty 'gileádské' [ gileádské ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 17:5... Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy...
Jozue 22:13...a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset...
Jozue 22:15...náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině...
Soudců 12:4...se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi....
1. Letopisů 2:22...Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který mělgileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho...
1. Letopisů 5:9...k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stádagileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ ...

Slova obsahující gileádské: gileádské (6) gileádského (7) gileádském (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |