Gileádští

Hledám varianty 'gileádští' [ gileádští ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 11:5...se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď,"...
Soudců 11:8...Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se...
Soudců 11:10...vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach...
Soudců 12:4...muže a pustil se do boje proti EfraimoviGileádští muži na udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |