Gibeonské

Hledám varianty 'gibeonské' [ gibeonské ]. Nalezeny 2 verše.
2. Samuel 2:24... dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili...
2. Letopisů 1:13...budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad...

Slova obsahující gibeonské: gibeonské (2) gibeonského (1) gibeonském (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |