Ger

Hledám varianty 'ger' [ ger ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 30:13...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje...
Leviticus 27:25...ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem...
Numeri 3:47...hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné...
Numeri 18:16...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš,...
Ezechiel 45:12...jednotkou je chomer. Šekel váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů vám vydá za...

Slova obsahující ger: ger (5) gera (2) gerar (1) gerarském (1) gerarský (1) gerarští (1) geraru (6) gerasenského (2) gerizim (4) gerova (1) geršom (5) geršoma (2) geršomova (1) geršomovi (3) geršomových (2) geršomovým (1) geršon (5) geršona (2) geršonovce (1) geršonovcům (1) geršonovi (6) geršonovy (1) geršonových (3) geršonovým (1) geršonské (2) geršonského (2) geršonský (1) geršonských (4) geršonským (1) geru (2) gerut (1) gerův (3) gery (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |