Gešurské

Hledám varianty 'gešurské' [ gešurské ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 3:14...říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair....
Jozue 12:5...a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu...
Jozue 13:11...v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileádgešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý...
Jozue 13:13...a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnalGešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak...

Slova obsahující gešurské: gešurské (4) gešurského (2) gešurskému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |