Gatského

Hledám varianty 'gatského' [ gatského ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 21:13...David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal...
2. Samuel 6:10...Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma...
2. Samuel 6:11... Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý...
2. Samuel 21:19... syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo....
1. Letopisů 13:13...Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho...
1. Letopisů 20:5...bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |