Gardu

Hledám varianty 'gardu' [ gardu (2) gardou (2) gardě (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 8:18...byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. ...
2. Samuel 20:23...izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel nuceným pracím,...
1. Královská 1:38...Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydaligardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na...
1. Královská 1:44... proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a...
2. Královská 11:4...roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu....
2. Královská 11:19...Hospodinovým chrámem. Vzal setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z...
1. Letopisů 18:17... Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |