Farizeus

Hledám pøesnì 'farizeus'. Nalezeno 10 veršù. Další varianty: farizeus (10) farizeům (7) farizeů (18) farizeové (54) farizea (2)
Lukáš 7:39...líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok,...
Lukáš 7:40...ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět...
Lukáš 11:37...lampa osvěcuje svým jasem." Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned...
Lukáš 11:38...na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stoluFarizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem...
Lukáš 18:10..."Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto...
Lukáš 18:11...modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daníFarizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože,...
Skutky 5:34... jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem....
Skutky 23:6... že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův...
Skutky 26:5...nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to...
Filipským 3:5...Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |