Farizejského

Hledám varianty 'farizejského' [ farizejský (1) farizejského (2) farizejské (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Matouš 16:11...nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim...
Matouš 16:12...neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do...
Lukáš 12:1...ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic...
Skutky 23:9...to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |