Farizeům

Hledám pøesnì 'farizeům'. Nalezeno 7 veršù. Další varianty: farizeus (10) farizeům (7) farizeů (18) farizeové (54) farizea (2)
Lukáš 11:42...mísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké...
Lukáš 11:43...se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a...
Jan 1:24...Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřilifarizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi...
Jan 7:45...na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy vrátilifarizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho...
Jan 9:13...odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedlifarizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči...
Jan 11:46... v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešlifarizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a...
Jan 12:42...v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |