Farizeů

Hledám pøesnì 'farizeů'. Nalezeno 18 veršù. Další varianty: farizeus (10) farizeům (7) farizeů (18) farizeové (54) farizea (2)
Matouš 3:7...ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal...
Matouš 5:20...o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písmafarizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království....
Matouš 12:38...odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písmafarizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké...
Matouš 16:6... Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť...
Marek 2:18...spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učednícifarizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali...
Marek 8:15...Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou...
Marek 12:13...nechali a odešli. Potom k němu poslali některéfarizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a...
Lukáš 5:33...se často postí a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete...
Lukáš 6:2...trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteřífarizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte, co se v sobotu...
Lukáš 7:36...je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jedenfarizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu...
Lukáš 14:1...v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl...
Lukáš 14:3... Ježíš se přítomných znalců Zákonafarizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?"...
Jan 7:48... "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebofarizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná...
Jan 9:16...Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteřífarizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat...
Jan 9:40...a vidoucí oslepli." Když to uslyšeli někteřífarizeů stojících poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my...
Jan 18:3...vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněžífarizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi....
Skutky 15:5...udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim...
Skutky 23:6... že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův...

Slova obsahující farizeů: farizeů (18) farizeům (7) farizeův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |