Fíkoví

Hledám varianty 'fíkoví' [ fíkoví (7) fíkové (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 3:7...oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas...
1. Královská 5:5...v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým...
Žalmy 105:33...se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho...
Jeremiáš 5:17...tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak...
Ozeáš 2:14...všechny její slavnosti. Zpustoším její vinicefíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci...
Joel 1:7...tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil  fíkoví; zbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé...
Joel 1:12...byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v...
Nahum 3:12...před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst...
Zachariáš 3:10...budete zvát své druhy k posezení ve stínu révyfíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |