Emorejské

Hledám varianty 'emorejské' [ emorejské ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 13:4...území Kananejců od sidonské Ary po Afekemorejské hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na...
Jozue 24:12...před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem...
Soudců 11:22... kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán...

Slova obsahující emorejské: emorejské (3) emorejského (10) emorejském (1) emorejskému (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |