Efy

Hledám varianty 'efy' [ efy ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 16:36...k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu...
Exodus 29:40... S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a...
Leviticus 5:11...se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni...
Leviticus 6:13...přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a...
Leviticus 14:10...vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu...
Leviticus 14:21...jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu...
Leviticus 23:13... Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící...
Leviticus 23:17...dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete...
Leviticus 24:5...z dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před...
Numeri 5:15...ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni...
Numeri 15:4...dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné...
Numeri 15:6...jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou...
Numeri 15:9...s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu...
Numeri 28:5... Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje....
Numeri 28:9... Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je...
Numeri 28:12... Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě...
Numeri 28:20...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch...
Numeri 28:28...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na...
Numeri 29:3...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na...
Numeri 29:9...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z...
Numeri 29:14...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na...
Soudců 6:19...a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce,...
Izaiáš 60:6...velbloudů zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením,...
Ezechiel 45:13...za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a šestina efy z každého...
Ezechiel 46:14...co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |