Efraimští

Hledám varianty 'efraimští' [ efraimští ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 7:24...jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali jordánské...
Soudců 8:1...přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu.  Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal?...
Soudců 12:1...čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského.  Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán...
2. Letopisů 28:12...vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |