Efodu

Hledám varianty 'efodu' [ efodu ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 25:7...kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. mi udělají svatyni, abych přebýval...
Exodus 28:12...obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit...
Exodus 28:25...obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke...
Exodus 28:27...zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník...
Exodus 28:28...šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od...
Exodus 28:31...synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj...
Exodus 29:5...a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřícíefodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na...
Exodus 35:9...kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a...
Exodus 35:27...onyxové kameny a další drahokamy k posázení efodu a náprsníku, také balzám a olej na svícení i na...
Exodus 39:4...a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás,...
Exodus 39:7...Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin...
Exodus 39:18...obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke...
Exodus 39:20...zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník...
Exodus 39:21...šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od...
Exodus 39:22...od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky....
Leviticus 8:7... na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do...
Ozeáš 3:4...a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |