Edikt

Hledám varianty 'edikt' [ ediktu (2) edikt (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Ester 3:14... Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Ester 4:8...za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho...
Ester 8:8...jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na ŽidyEdikt psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem...
Ester 8:13...dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé...
Daniel 6:9... bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a...
Daniel 6:10...nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán...
Daniel 6:13...tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v...
Daniel 6:14... ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, aniediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se...
Daniel 6:16...zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz,...

Slova obsahující edikt: edikt (7) ediktu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |