Dvojčata

Hledám varianty 'dvojčata' [ dvojče (3) dvojčata (2) dvojčat (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 25:24...čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako...
Genesis 38:27...přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní...
Píseň 4:2...skvoucích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka...
Píseň 6:6...březích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jak plátky granátových...
Jan 11:16... abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, ...
Jan 20:24... Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme...
Jan 21:2... Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |