Dvanáctého

Hledám varianty 'dvanáctého' [ dvanáctý (6) dvanáctém (1) dvanáctého (17) ]. Nalezen 21 verš.
Numeri 7:78...oběti. To byl dar Pagiela, syna OkranovaDvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira,...
1. Královská 19:19...dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byldvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj...
2. Královská 8:25... Na jeho místě pak kraloval jeho syn AchaziášDvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova,...
2. Královská 17:1...místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš.  Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem...
2. Královská 25:27... Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a...
1. Letopisů 24:12...Ješua, desátý: Šechaniáš, jedenáctý: Eliašibdvanáctý: Jakim, třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab...
1. Letopisů 25:19...Azarel a jeho bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 třináctý:...
1. Letopisů 27:15...synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůDvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela...
2. Letopisů 34:3...mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od...
Ezdráš 8:31...měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho BohaDvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava...
Ester 3:7...národ. Prvního měsíce zvaného nísandvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž...
Ester 3:13...a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, ...
Ester 8:12...krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen...
Ester 9:1...na padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské...
Jeremiáš 52:31... Ten ještě téhož roku, pětadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a...
Ezechiel 26:1... že jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal...
Ezechiel 29:1...poznají, že jsem jejich Bůh, Hospodin."  Dvanáctého dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal...
Ezechiel 32:1...hordami, praví Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo...
Ezechiel 32:17...Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 33:21...podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z...
Zjevení 21:20...topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacintdvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |