Dvakrát

Hledám varianty 'dvakrát' [ dvakrát ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 27:36...proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť  dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal...
Genesis 41:32...v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh...
Genesis 43:10...vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se  dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: "...
Exodus 16:5...připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron...
Exodus 16:22...dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce...
Numeri 20:11...skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhldvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vody, že...
Deuteronomium 15:18...svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak...
Soudců 20:30...Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako  dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se...
Soudců 20:31...proti nim. Vzdálili se od města a jako  dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a...
1. Samuel 18:11...totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl...
1. Královská 11:9...od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí...
Nehemiáš 13:20...se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží...
Job 33:29...světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od...
Job 40:5...Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebodvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin...
Job 42:10...mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry...
Žalmy 62:12... v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvildvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží...
Kazatel 6:6...od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni...
Zachariáš 9:12...Vězňové, máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na...
Matouš 23:15...na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí...
Marek 14:30..."Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." On se ale...
Marek 14:72... Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a propukl v pláč. ...
Lukáš 18:12... třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...'...
Juda 1:12...vody unášené větry, podzimní stromy bez ovocedvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské vlny chrlící své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |