Dvaatřiceti

Hledám varianty 'dvaatřiceti' [ dvaatřiceti (6) dvaatřicet (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 20:1...shromáždil celé své vojsko a vytáhl společnědvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samaří a dobýval je...
1. Královská 20:16... (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci...
1. Královská 22:31...bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým,...
2. Královská 8:17...Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil...
1. Letopisů 19:7...Aramu, z Maaky a z Cóby. Najali si dvaatřicet tisíc vozů a k tomu i maackého krále, který se...
2. Letopisů 21:5...z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil...
2. Letopisů 21:20... jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |