Dvaadvaceti

Hledám varianty 'dvaadvaceti' [ dvaadvaceti (4) dvaadvacet (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 10:3...Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti...
2. Královská 8:26...Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho...
2. Královská 21:19...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králemdvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho...
1. Letopisů 18:5... králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku...
2. Letopisů 13:21...ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky -...
2. Letopisů 22:2... stal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho...
2. Letopisů 33:21...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |