Duchovních

Hledám varianty 'duchovních' [ duchovními (2) duchovním (3) duchovních (4) duchovního (1) duchovní (18) ]. Nalezeny 23 verše.
Římanům 1:11...s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se...
Římanům 7:14...je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám...
Římanům 15:27... Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten...
1. Korintským 2:13... ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem...
1. Korintským 2:15...se jim rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí....
1. Korintským 3:1... jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jakoduchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v...
1. Korintským 9:11... že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši...
1. Korintským 10:3...a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili...
1. Korintským 10:4...tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je...
1. Korintským 12:1... Ostatní pokyny vám dám, přijdu. Pokud jdeduchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti...
1. Korintským 14:1...z nich je láska. Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo...
1. Korintským 14:12...je to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení...
1. Korintským 14:37...snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo...
1. Korintským 15:44...mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je...
1. Korintským 15:46...stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První...
Galatským 6:1...si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném...
Efeským 1:3...Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě...
Efeským 5:19...k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvechduchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu....
Efeským 6:12...mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou...
Koloským 1:9...prosit, abyste byli ve vší moudrostiduchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste...
Koloským 3:16...v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvyduchovní písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích...
1. Petr 2:5...Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní...
1. Jan 4:1...kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |