Duchaře

Hledám varianty 'duchaře' [ duchařů (1) duchaři (1) duchaře (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 28:3...bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštceduchaře. Filištíni se shromáždili, přitáhli a utábořili se...
1. Samuel 28:9...Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštceduchaře ze země! To chceš nachytat a připravit o život?"...
2. Královská 23:24...Hospodinův Hod beránka. Jošiáš vymýtil věštceduchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty...
Izaiáš 8:19...hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštcůduchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát...
Izaiáš 19:3...Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštciduchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |