Drzoun

Hledám varianty 'drzoun' [ drzouny (1) drzounů (1) drzounovi (1) drzouni (3) drzouna (4) drzoun (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Přísloví 1:22...: "Kdy omezenců láska k malosti skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu...
Přísloví 9:7... cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k...
Přísloví 9:8... kdo kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by nenáviděl; pokárej moudrého - bude ...
Přísloví 9:12... Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk,...
Přísloví 13:1...ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučenídrzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se...
Přísloví 14:6...nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klamDrzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání...
Přísloví 15:12...hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíšDrzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými...
Přísloví 19:25...natáhne ruku, k ústům ji ale nezvedne. Nabij drzounovi, a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde...
Přísloví 19:29...právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun...
Přísloví 20:1...čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří. Jako...
Přísloví 21:11... nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde...
Přísloví 21:24...svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha...
Přísloví 22:10...je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážek! Kdo z...
Přísloví 24:9...Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hříchdrzoun je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den...
Přísloví 29:8...o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nicDrzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit...
Izaiáš 28:14...níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte:...
Izaiáš 29:20...budou jásat ubozí. Pomine totiž tyrandrzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude...
2. Petr 2:10...chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem....

Slova obsahující drzoun: drzoun (8) drzouna (4) drzouni (3) drzounovi (1) drzounů (1) drzouny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |