Drzosti

Hledám varianty 'drzosti' [ drzostí (1) drzosti (1) drzost (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 17:28...jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co...
Přísloví 1:22...láska k malosti skončí, kdy drzounů zálibadrzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se,...
Izaiáš 28:22...- svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin...
2. Korintským 10:12...i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |