Druhové

Hledám varianty 'druhové' [ druhové (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 1:23... než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než...
Ezdráš 4:9...dopis: Kancléř Rechum, písař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další představitelé perských,...
Píseň 8:13...dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách,  druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! ...
Zachariáš 3:8...tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že...
Matouš 18:31...do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým...
Lukáš 9:32... k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili,...
Lukáš 22:49..."Jidáši, zrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |