Družičky

Hledám varianty 'družičky' [ družičky (3) družičkám (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 45:15...rouchu ji vedou ke králi, za jdou pannydružičky - k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do...
Matouš 25:1..." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi....
Matouš 25:7...křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty...
Matouš 25:11... A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |