Drobná

Hledám varianty 'drobná' [ drobnou (3) drobné (6) drobná (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 1:24...vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytkadrobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil...
Genesis 6:7...stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytekdrobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je...
Genesis 7:23...z povrchu země. Vše od člověka po dobytekdrobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země....
Exodus 16:14...přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to...
Leviticus 5:2...nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti, neúmyslně se znečistil, a tak se provinil....
Leviticus 11:10...i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (  drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás...
Leviticus 11:29...nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto:...
Žalmy 148:10...všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytekdrobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny...
Izaiáš 22:24...domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví...
Abakuk 1:14...než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |