Draze

Hledám varianty 'draze' [ draze (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 72:14...je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! ...
Matouš 26:9...se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč...
1. Korintským 6:20...máte od Boha? nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. ...
1. Korintským 7:23...svobodného, ten se stal jeho otrokem. Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky. Bratři, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |