Dravý

Hledám varianty 'dravý' [ dravým (1) dravý (5) dravou (4) draví (5) dravého (1) dravé (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 49:27... na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí...
Job 28:7... blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná...
Žalmy 17:12... Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav...
Žalmy 22:14... tuři bášanští. Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám...
Žalmy 34:11... jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina...
Izaiáš 18:6... odstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam...
Ezechiel 5:17...a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomordravou zvěř, která připraví o děti. Přejde přes tebe mor...
Ezechiel 14:15...Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen pustina,...
Ezechiel 14:21...pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hladdravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek!...
Ezechiel 19:3...se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nichdravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi...
Ezechiel 19:5... vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z...
Ezechiel 19:6...z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmamidravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi...
Ezechiel 34:25...s nimi smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a...
Ezechiel 38:13... Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist?...
Ezechiel 39:4...s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano...
Matouš 7:15...vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad...
Skutky 20:29...krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných...

Slova obsahující dravý: dravý (5) dravým (1) zdravý (3) zdravým (3) zdravými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |