Drak

Hledám varianty 'drak' [ draku (1) drakem (1) draka (3) drak (11) ]. Nalezeno 15 veršù.
Job 7:12...duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se...
Izaiáš 51:9...to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné...
Jeremiáš 51:34... udělal ze prázdný džbán. Polykal jako drak, mými pochoutkami si břicho cpal, vytřel jako hrnec...
Zjevení 12:3...na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm...
Zjevení 12:4...třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její...
Zjevení 12:7...nastal boj: Michael a jeho andělé bojovalidrakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na...
Zjevení 12:9... Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý...
Zjevení 12:13...velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu...
Zjevení 12:16...a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s...
Zjevení 12:17... kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z...
Zjevení 13:2...byly jako medvědí a její tlama jako tlama lvaDrak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z...
Zjevení 13:4...země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy:...
Zjevení 13:11...měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její...
Zjevení 16:13...od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři...
Zjevení 20:2...klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal...

Slova obsahující drak: drak (11) draka (3) drakem (1) draku (1) chadraku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |