Drahý

Hledám varianty 'drahý' [ drazí (11) drahými (1) drahých (3) drahý (7) drahého (1) drahé (8) drahá (6) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 28:17...a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v...
Exodus 39:10...a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v...
Ester 1:6...z porfyru, bělostného mramoru i perletidrahých kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do...
Job 31:24...jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění...
Žalmy 38:12...ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelédrazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí....
Žalmy 49:9...za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! Nikdo nebude naživu...
Žalmy 116:15...Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lidDrahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných!...
Žalmy 139:17...byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou...
Přísloví 22:5...a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty -...
Píseň 4:9...lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas,  drahá nevěsto, srdce zajalas jediným pohledem, řetízkem...
Píseň 4:10...svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá,  drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá, vůně...
Píseň 4:12...vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi,  drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy...
Píseň 5:1...ovoce okusí! Do zahrady své vcházím,  drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev...
Píseň 5:2...bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři,  drahá, lásko , holubičko , dokonalá! Hlavu mám rosou...
Izaiáš 64:10...je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet...
Jeremiáš 31:20...potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm...
Pláč 1:10...trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její...
Pláč 1:11...Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď,...
Pláč 4:1...jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se netřpytíDrahé kamení rozmetáno na každém nároží! Synové Sionu...
Daniel 10:11... takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat,...
Daniel 10:19...se však znovu dotkl a posílil . "Neboj sedrahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když...
Marek 14:3... přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a...
Jan 12:3...s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a...
Jan 13:33... Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete hledat, ale...
Skutky 1:1...ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsaldrahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do...
1. Korintským 3:12... kdo na tom základě staví ze zlata, stříbradrahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého...
2. Korintským 6:11...všechno vlastnící. Mluvíme k vám otevřenědrazí Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi...
1. Timoteus 2:9... ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy,...
Filemon 1:16...než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu...
1. Jan 2:1...a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce...
1. Jan 2:12... kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vámdrazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu...
1. Jan 2:18...jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěkyDrazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde...
1. Jan 2:28...klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se...
1. Jan 3:7...neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamatdrazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je...
1. Jan 3:18...může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovydrazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme...
1. Jan 4:4...přijít. teď je na světě! Vy jste však z Bohadrazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je...
1. Jan 5:21...pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se modeldrazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které...

Slova obsahující drahý: drahý (7) drahých (3) drahými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |