Dozorci

Hledám varianty 'dozorci' [ dozorcům (1) dozorců (2) dozorci (1) dozorce (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro...
Exodus 5:6...roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicůmdozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako...
Exodus 5:10...dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřicidozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu...
1. Královská 5:30...kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král...
1. Královská 9:23... velitele, pobočníky, vozataje a jezdceDozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti...
Přísloví 6:7...ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemádozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |