Dovršena

Hledám varianty 'dovršena' [ dovršte (1) dovršíš (1) dovršili (1) dovrší (1) dovršena (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 15:16...pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se...
Jozue 10:20...a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili,...
Izaiáš 33:1...zrazen! dokonáš zhoubu, budeš zahuben,  dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi,...
Daniel 12:7...živém: "Po času a časech a polovině času, se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem...
Matouš 23:32...jako syny těch, kdo vraždili prorokyDovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |