Dověděl

Hledám varianty 'dověděl' [ dověděl (2) ]. Nalezeny 2 verše.
1. Samuel 26:4...poušť, vyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti...
2. Letopisů 10:2...králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |