Doupě

Hledám varianty 'doupě' [ doupěti (2) doupětem (6) doupěte (2) doupě (5) doupatech (1) doupata (3) doupat (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Žalmy 74:20...smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni, chválí...
Žalmy 104:22...slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na...
Píseň 4:8...ses rozhlédla, z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas, ...
Izaiáš 11:8...hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé ...
Izaiáš 34:13... jejich pevnosti trním a bodláčím; obrátí sedoupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají se tam...
Izaiáš 35:7... bude jezero a suchopár se stane studánkouDoupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou,...
Jeremiáš 7:11...vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin....
Jeremiáš 49:33...přivedu na zkázu odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít,...
Ozeáš 5:15...a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu...
Amos 3:4...lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem...
Nahum 2:12...břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev...
Nahum 2:13...pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví...
Matouš 8:20...kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu...
Matouš 21:13...domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on...
Marek 11:17...pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci...
Lukáš 9:58...kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu...
Lukáš 19:46...je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží,...
Zjevení 18:2...veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonůdoupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých...

Slova obsahující doupě: doupě (5) doupěte (2) doupětem (6) doupěti (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |