Dotykem

Hledám varianty 'dotykem' [ dotyku (2) dotykem (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 104:32...pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy...
Daniel 2:34...zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných...
Daniel 2:45...vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |