Dotyčné

Hledám varianty 'dotyčné' [ dotyčný (16) dotyčného (1) dotyčné (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 21:16... Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil...
Exodus 21:20...holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva,...
Leviticus 15:8... Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 19:21...bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodnáDotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou...
Leviticus 27:8...za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného...
Leviticus 27:23...mu kněz výši určené ceny do léta milostidotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu...
Numeri 19:19...čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistíDotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude...
Numeri 35:16...Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li...
Numeri 35:17...kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li...
Numeri 35:18... kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha...
Numeri 35:20...nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak,...
Numeri 35:21... anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to...
Numeri 35:23...shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a...
Deuteronomium 19:5...z topůrka a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit...
Deuteronomium 19:15... Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se...
Ezdráš 4:19... Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v...
Římanům 7:2...je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona...
1. Korintským 5:5...vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl...

Slova obsahující dotyčné: dotyčné (1) dotyčného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |