Dotazovat

Hledám varianty 'dotazovat' [ dotazovat (6) dotazovali (2) dotazoval (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 27:21...postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho...
Soudců 20:18...mužů. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti...
Soudců 20:27...zápalné a pokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží...
2. Královská 22:13..."Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy....
2. Královská 22:18...Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele...
2. Letopisů 34:21..."Jděte se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť...
2. Letopisů 34:26...Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele,...
Ezechiel 14:7... a přitom by se vypravil za prorokem, aby se  dotazoval skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti...
Ezechiel 20:1...roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |