Dosvědčuje

Hledám varianty 'dosvědčuje' [ dosvědčují (1) dosvědčuji (2) dosvědčujete (1) dosvědčuje (6) dosvědčovali (1) dosvědčoval (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 17:16..." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního...
Deuteronomium 4:26...Hospodina, svého Boha, zlou věc a popudíte hoDosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi,...
Jeremiáš 29:23... která jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčuji, praví Hospodin. Šemajášovi Nechlamskému...
Lukáš 11:48...hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž...
Skutky 2:40...daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je:...
Skutky 10:42... Uložil nám, abychom kázali všemu lidudosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem...
Římanům 2:15...působení Zákona zapsaného v jejich srdcíchDosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je...
Římanům 3:21...Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše...
Římanům 8:16...synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho...
Židům 2:4...jej slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením...
Židům 7:17...Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Židům 10:15... které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je...
1. Jan 5:6... ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři...

Slova obsahující dosvědčuje: dosvědčuje (6) dosvědčujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |