Dosvědčil

Hledám varianty 'dosvědčil' [ dosvědčit (8) dosvědčil (2) dosvědčí (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 31:28...a své správce, abych jim přednesl tato slovadosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se...
Deuteronomium 32:31...není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z révy sodomské, původem z vinic...
1. Královská 21:10...lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy,  dosvědčí, že zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a...
Jan 4:44...odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel...
Skutky 22:5...jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem také...
Skutky 26:5... Znají odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem...
Římanům 10:2...srdcem a modlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti. Jelikož...
2. Korintským 8:3...chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc,...
Galatským 4:15...Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi...
Koloským 4:13...přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v...
Židům 3:5...byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby dosvědčil to, co mělo být řečeno později, ale Kristus byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |