Dostavilo

Hledám varianty 'dostavilo' [ dostavilo (2) dostavili (4) dostavil (3) dostaví (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 35:12...ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám...
Soudců 20:2...celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů -...
1. Samuel 13:8...muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a...
1. Samuel 22:11...otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej, synu...
1. Královská 8:5...s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že...
2. Letopisů 5:6...s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že...
Ezdráš 10:14...oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od...
Job 9:16...Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec...
Job 34:23...další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo...
Daniel 3:2... hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král...
Daniel 4:3... ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili....
Daniel 4:4... Když se věštci, kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho...
Skutky 23:35... že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu , jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově...
Skutky 24:22...pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla...
Skutky 25:7...soudu a poručil, předvedou Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |